Een stukje Groene Gordel in Heist

Een beetje tijd te doden tijdens je verblijf in Knokke of wil je eens iets anders dan de Lippenslaan en het Zwin zien? Zak dan af naar Heist en wandel met ons mee langs de Baai van Heist en door de Sashul en de Vuurtorenweide!

Algemene informatie over deze route

  • 3,7 km
  • Toegankelijkheid: deze route is op bepaalde stukken niet toegankelijk voor rolwagens.
  • Honden: de Baai van Heist is een kwetsbaar natuurgebied. Het is dus best dat je je hond niet meeneemt op deze route om zo het gebied niet te verstoren.

Bekijk de route

Route

Start | Heldenplein (Knooppunt 30)

Heist standbeeld omringd door tulpen Heldenplein

Het Heldenplein van Heist kent een bewogen geschiedenis, maar is nu een hulde aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het standbeeld in het midden van het plein is daar het bewijs van. 

Volg de borden naar knooppunt 31.

De Baai van Heist

Baai van Heist natuur

Dat stukje 'groen strand' tegen de haven van Zeebrugge dat je al ziet liggen vanop de zeedijk wordt de Baai van Heist genoemd. Het is een geliefde plek voor broedvogels, dus tijdens het broedseizoen (1 april tot 31 juli) mag je enkel via het centrale wandelpad het gebied betreden. 

Wandel verder in de richting van knooppunt 29 om naar de Sashul te gaan. De moderne wandel- en fietsbrug komt recht op recht uit op de ingang van de Sashul, dus gewoon de weg volgen!

De Sashul

Ingang bord Sashul natuurgebied Heist  Sashul trap heist natuurgebied

Het Sashul ligt wat hoger dan de vuurtorenweide en de zeedijk en is een prachtig gebied om te vertoeven. Je kunt er heel wat vogels tegenkomen, maar wat je zeker zult zien zijn de Shetlandpony's die in de weide staan te grazen. We zagen ze vanop een grote afstand, maar zo leken ze alleen maar kleiner dan dat ze zijn! De kans om konijntjes tegen te komen is ook reëel: we zagen er enkele ons pad kruisen, maar ze zijn snel weg als ze iemand zien aankomen! Een verdwaalde kat kwamen we ook tegen, maar die is niet eigen aan het gebied.

We volgen het verharde pad langs de ponyweide tot aan de ingang van de weide zelf. Daar nemen we links de trap naar het wandelpad dat door het beboste gedeelte van de Sashul gaat. Van hieruit wandelen we terug naar de ingang van de Sashul. Na het ingangsbord is er een trap naar beneden en we wandelen via het kleine bosje naar de weg. Daar gaan we rechts richting de vuurtorenweide en slaan we rechts af op het pad naar de vuurtoren.

Vuurtorenweide

Vuurtoren van Heist

Je wandelt recht op de vuurtoren af, maar vergeet niet te genieten van de natuurpracht rondom! Het riet schermt de plassen van de Vuurtorenweide een beetje af. De oude vuurotren die in het midden van de weide staat is eind 20e eeuw gebouwd in de Art Nouveaustijl en is toch wel een van de mooiste vuurtorens aan de kust. Niet dat we favorieten hebben natuurlijk.

Wandel verder rondom de vuurtoren en ga via de Eieburg naar de Heistlaan. Steek de baan over (wees wel voorzichtig) naar de Sint Antoniusstraat en wandel rechtdoor. Vervorlgens ga je links op de Hermans Lybaertstraat. Wandel dan rechtdoor tot je bij de Elizabetlaan komt (de grote baan). Steek over en ga rechts. Daarna sla je links af en bij de Duinenstraat ga je naar rechts. Wandel verder tot je bij het Heldenplein uitkomt.

Partner Strandverblijf 2HB